Co to jest audyt BHP?

Dodane 01 kwietnia 2016

Często w naszym życiu mamy do czynienia z pojęciami, których znaczenia zupełnie nie rozumiemy. Nasz błąd polega na tym, że gdy słyszymy o jakimś pojęciu, którego nie znamy wolimy się w towarzystwie nie dyskutować na ten temat zamiast sprawdzić jego znaczenie w Internecie. Właśnie takim nieznajomym wszystkim pojęciem może być audyt BHP. Audyt z zakresu bezpieczeństwa oraz higieny pracy to nic innego jak analiza stanu faktycznego bezpieczeństwa i higieny pracy wraz ze zgodnością warunków pracy według obowiązujących przepisów BHP. Mało kto także wie, że to pracodawca bezpośrednio odpowiada za faktyczny stan bezpieczeństwa i higieny pracy.

Audyt prawdę Ci powie

Mówi o tym szczegółowo Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeksu Pracy. Każdy z pracodawców posiada długi szereg obowiązków oraz zadać. Jest jasno powiedziane, że ich niedopełnienie grozi różnego rodzaju sankcjami karnymi. Sytuacja wygląda zdecydowanie gorzej gdy w zakładzie pracy będzie miał miejsce wypadek przy pracy. W takiej sytuacji pracodawca może liczyć się z licznymi stratami materialnymi, odpowiedzialnością karną, niewypłaceniem ubezpieczenia czy roszczeniami poszkodowanych oraz także ich rodzin. Audyt BHP pozwala na zidentyfikowanie wszystkich możliwych nieprawidłowości bez jakiejkolwiek konsekwencji prawnych. Audyt BHP pozwala także usunąć wszystkie niezgodności. Pozwala także uniknąć konsekwencji, które mogą być wyciągnięte przez uprawnione organy kontroli. Jeśli chodzi o zakres oraz o formę audytu BHP jest on w całości ustalany indywidualnie. Jest ustalany w zależności od wszelkich oczekiwań oraz potrzeb klienta. Audyt BHP może być przeprowadzony tylko jednorazowo, ale także może być przeprowadzony w sposób cykliczny. Zakres audytu BHP jest bardzo rozbudowany. Obejmuje on: pracę komisji BHP, warunki pracy, wyniki pomiarów oraz badań szkodliwych czynników dla zdrowia, które występują w środowisku miejsca pracy, funkcjonowanie w razie wypadku systemu pierwszej pomocy, sposoby profilaktycznej ochrony zdrowia, aktualności szkoleń z zakresu bezpieczeństwa oraz higieny pracy, ocenę ryzyka zawodowego, prawidłowości stosowaniu środków wszelkie ochrony indywidualnej oraz rejestrów wypadków przy pracy. Z każdego audytu bezpieczeństwa i higieny pracy sporządzany jest bardzo dokładny raport. Raport ten powinien wykazywać szczegółowo wszelkie niezgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami ochrony przeciw pożarowej.

audytbhp

Zaufaj sprawdzonej firmie

Gdy coś jest nie tak jak być powinno raport jest uzupełniany. Audyt BHP uzupełniany jest o wskazówki. Wskazówki powinny doprowadzić do stanu pełnej zgodności z obecnie obowiązującymi przepisami. Wskazówki powinny także podnieść zdecydowanie poziom bezpieczeństwa pracy. Nie ma nic ważniejszego w każdej pracy jak poczucie bezpieczeństwa. Poczucie bezpieczeństwa powoduje u naszych pracowników lepszy poziom pracy. Praca będzie wykonywana bardziej solidnie oraz efektownie. Czy jest jeszcze coś czego bardziej pożądanego przez pracodawcę? Chyba nie. Liczą się przede wszystkim wyniki i zysk w pracy.

Advertise Here

Advertise Here

O Nas:

Recenzjeproduktow.pl to nowoczesny portal, który prezentuje wszystkie produkty jaki można kupić w Polskich sklepach. Kupujemy, testujemy a następnie publikujemy recenzję wraz z opiniami testującego oraz wyszczególnieniem wad oraz zalet. Zasada jest prosta - dosyć bubli oraz naciągania klientów na niepotrzebne produkty. U nas otrzymasz informacje o produkcie bez lokowania produktu i nieuczciwych praktyka marketingowych. Jesteśmy po to aby każdy mógł wydać swoje pieniądze w jak najrozsądniejszy sposób.Najlepsze polskie drewno