BHP? Powierz to specjalistom

Dodane 05 maja 2016

Dobry pracodawca dba o rozwój swoich pracowników i jest zainteresowany zdobywaniem przez niego nowych, jeszcze lepszych kompetencji. Jedną z metod podwyższania kompetencji zatrudnianych pracowników jest udział w różnego rodzaju szkoleniach. Mogą to być szkolenia językowe, zawodowe, bhp, kompetencyjne- tzw. szkolenia z kompetencji miękkich. Do szkoleń zawodowych zaliczamy szkolenia informatyczne, szkolenia księgowych, szkolenia budowlane. Szkolenia kompetencyjne to różne szkolenia sprzedażowe, szkolenia w negocjacjach, z komunikacji interpersonalnej.

BHP na miejscu pracy

Jeżeli chodzi o odpłatność to mogą one być całkowicie finansowane przez pracodawcę, współfinansowane przez pracodawcę, szkolenia płatne w całości przez pracownika oraz szkolenia bezpłatne, często organizowane w ramach funduszy unijnych. Część szkoleń jest prowadzona własnymi zasobami firmy, czyli są to szkolenia wewnętrzne, część jest prowadzona przez zewnętrzne firmy szkoleniowe. Niektóre szkolenia są regulowane przepisami. Tak jest na przykład w przypadku szkoleń dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Kodeks Pracy dokładnie określa, kiedy pracownik musi przejść takie szkolenie. Każdy nowo zatrudniony pracownik zanim zostanie dopuszczony do pracy musi przejść szkolenie bhp. Później, w trakcie trwania stosunku pracy, musi przechodzić szkolenia okresowe bhp. Najczęściej takie szkolenia przeprowadza firma zewnętrzna. Jeżeli pracodawca szuka firmy outsourcingowej prowadzącej szkolenia z zakresu bhp, np. z Wrocławia, to wystarczy, że wpisze w dowolną wyszukiwarkę internetową: „szkolenia bhp Wrocław” i znajdzie przynajmniej kilkanaście firm, które się tym zajmują i świadczą kompleksowe usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia są prowadzone najczęściej w formie stacjonarnej.

bhp

Firmy oferują szkolenia wstępne bhp, szkolenia okresowe bhp dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych, dla pracodawców i kadry kierowniczej, dla kadry inżynieryjno-technicznej, szkolenia dla pracowników na stanowiskach robotniczych. Mają w ofercie także szkolenia specjalistyczne, np. z zakresu bezpiecznego używania i usuwania wyrobów zawierających azbest czy szkolenia z p.poż. z zakresu zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników czy praktyczne szkolenia z zakresu pierwszej pomocy dla osób odpowiedzialnych za działania ratownicze w zakładzie pracy. Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z 2004r. w sprawie szkoleń z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy okresowe szkolenia bhp dla kadry kierowniczej, pracodawców, pracowników administracyjno-biurowych i kadry inżynieryjno-technicznej mogą być przeprowadzone w formie samokształcenia kierowanego, tzw. e-learning bhp. Firmy szkoleniowe mają różne metody i formy prowadzenia szkoleń bhp: prezentacje i wykłady, ćwiczenia, dyskusje, quizy, demonstracje i pokazy, nagrania wideo. Szkolenie kończy się egzaminem i uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Pracownik zachowuje oryginał a pracodawca dołącza do akt osobowych pracownika kserokopię.

Advertise Here

Advertise Here

O Nas:

Recenzjeproduktow.pl to nowoczesny portal, który prezentuje wszystkie produkty jaki można kupić w Polskich sklepach. Kupujemy, testujemy a następnie publikujemy recenzję wraz z opiniami testującego oraz wyszczególnieniem wad oraz zalet. Zasada jest prosta - dosyć bubli oraz naciągania klientów na niepotrzebne produkty. U nas otrzymasz informacje o produkcie bez lokowania produktu i nieuczciwych praktyka marketingowych. Jesteśmy po to aby każdy mógł wydać swoje pieniądze w jak najrozsądniejszy sposób.Najlepsze polskie drewno